คอลเลกชัน: ข้อกำหนดและเงื่อนไข l เงื่อนไขการจอง

1) Voucher มีจำนวนจำกัด และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

2) สำหรับภาพยนตร์ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

โดยจะสามารถดำเนินการในคืนวันหยุดพิเศษและวันนักขัตฤกษ์ได้

วันที่ 3, 4 มิ.ย. 66 l 27, 28 ก.ค. 67 l 10, 11 ส.ค. 67

3) ราคาของบัตรกำนัลนี้เป็นราคาสำหรับคืนนี้ 2 ยังคงต่อเนื่อง

พร้อมอาหารเช้าครับ

โดยควบคุมประเภทห้องได้ตามรายการดังกล่าว


กินมีผู้พักเสริมมากกว่าจำนวนปกติที่ห้องพักรองรับได้

เรียกเก็บค่าคนเพิ่มเพิ่ม 1300 บาท/ห้อง/คืน

โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่/ห้อง จำนวน 2 ท่าน

4) ตรวจสอบวันของเราและสำรองห้องพักก่อนวันเดินทาง

ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-098-9545 ทุกวัน 9:00 น. - 18:00 น.

ไม่พบสินค้า
ใช้ตัวกรองให้น้อยลง หรือลบทั้งหมด